Menu overslaan

150 euro korting op uw testament

13 april 2011 -
Het is zinvol om tijdig na te denken wat er met uw bezit gebeurt na uw overlijden. Van 18 tot 23 april organiseren 49 goede doelen samen de Week van het Testament. In de Week van het Testament biedt een groot aantal notarissen een korting van 150 euro op een testament, bij opname van een deelnemend goed doel, zoals NSGK.
 
Veel mensen denken vaak al jaren na over hun nalatenschap, maar ziijn er nog niet toe gekomen om daadwerkeljk een testament te laten opstellen. Voor velen is het een aantrekkelijke overweging om daarin ook een Goed Doel op te nemen, zoals NSGK. NSGK is vrijgesteld van successierecht en dus komt het bedrag voor 100% ten goede aan NSGK.

Omdat Goede Doelen in toenemende mate voor de financiering van hun activiteiten afhankelijk zijn van inkomsten uit nalatenschappen, hebben 49 van hen het initiatief genomen om, in nauwe samenwerking met een grote groep notarissen, de Week van het Testament te organiseren.

De Week van het Testament kent een paar eenvoudige spelregels:

• U geeft een deelnemende notaris voor 23 april 2011 opdracht uw testament te laten opmaken
• U vermeldt daarbij dat u gebruik wenst te maken van de Week van het Testament.
• Op vertoon van het Waardecertificaat verleent de notaris u 150 euro korting op de consumentenprijs van uw testament.
• De korting geldt alleen als de verkrijging van het Goede Doel minimaal 2.500 euro bedraagt en een van de deelnemende goede doelen wordt vermeld.
• De korting geldt per persoon en per testament.
• Als partners beiden een testament maken met een (nagenoeg) identieke inhoud, wordt de korting slechts eenmaal verleend.
• Het aanbod geldt tot 23 april 2011.

De Week van het Testament vindt voor het vijfde achtereenvolgende jaar plaats en is onderdeel van de bredere Campagne Nalaten. Op www.nalaten.nl staan alle deelnemende goede doelen en de deelnemende notariskantoren vermeld.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij