Menu overslaan

Afronding collecte in volle gang

21 november 2011 - Het zit er weer op! Duizenden vrijwilligers gingen vorige week met de collectebus langs de deuren tijdens de collecteweek van NSGK. Maar daar bleef het niet bij! NSGK zag de leukste acties voorbij komen en ook sociale media werden massaal benut om aandacht te besteden aan de collecteweek. Op dit moment worden de collectebussen geteld. Op de uitslag zullen we alleen nog even moeten wachten... 

Weer of geen weer?
Zouden de weergoden ons gunstig gezind zijn tijdens de collecteweek? We vroegen het RTL weerman Dennis Wilt. Hij hield voor onze vrijwilligers de hele week een speciaal collecteweerbericht bij. En alsof het zo moest zijn is er de hele week geen druppel gevallen, al moesten de collectanten wel de nodige kou trotseren. Gelukkig leverde dit bij veel giftgevers extra respect op.

Ludieke acties
Flashmobs, straattheater, spreekbeurten, braderies. Geen middel werd onbeproefd gelaten om aandacht te besteden aan de collecteweek van NSGK. En met resultaat. De verschillende acties leverden bij elkaar tienduizenden euro's op voor kinderen en jongeren met een handicap. 
 
Projecten
Onder de ruim 8500 collectevrijwilligers  zaten ook vrijwililgers van projecten die door NSGK ondersteund worden. Zij mogen van NSGK de helft van hun collecte-opbrengst in hun eigen project voor kinderen met een handicap investeren. Een mooie motivatie dus om extra hun best te doen.

Opbrengst
Momenteel worden de collectebussen door vrijwilligers in het hele land geteld. De uitslag laat nog wel even op zich wachten. De totale opbrengst zal 1 februari op deze website worden aangekondigdHeeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 552000 of doe gemakkelijk een online donatie.

Bedankt!
NSGK wil alle vrijwilligers en giftgevers heel hartelijk danken voor hun inzet. Wij zijn trots en blij dat zoveel mensen ons werk voor kinderen met een handicap ondersteunen. Zonder u zouden we ons werk niet kunnen doen.  Wij hopen dan ook volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij