Menu overslaan

Anton Westerlaken voorzitter NSGK

15 december 2009 - Anton Westerlaken is per 14 december aangetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van NSGK. Tegelijk werd Adri de Vries lid van de Raad van Toezicht.

Westerlaken heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring, onder meer als voorzitter van vakbond CNV. Zijn betrokkenheid bij kinderen en jongeren met een handicap is groot. Hij is acht jaar lang bestuursvoorzitter geweest van 's Heeren Loo, een zorgaanbieder voor mensen met een ernstige beperking. Sinds 1 november 2007 is Westerlaken lid van de Raad van Bestuur van het universitair medisch centrum Erasmus MC.

Op 14 december trad ook Adri de Vries aan als lid van de Raad van Toezicht van NSGK. De Vries heeft veel ervaring in de communicatiebranche, onder andere als directeur van SIRE (Stichting Ideële Reclame). Naast Westerlaken en De Vries bestaat de Raad van Toezicht uit drie deskundigen op het gebied van zorg, handicaps en financiën. Samen zien zij erop toe dat NSGK haar fondsen voor kinderen en jongeren met een handicap op een verantwoorde manier werft en besteedt.

Westerlaken volgt Thea Blankert-van Veen op, die in 2007 aantrad als voorzitter van het toenmalige bestuur van NSGK. Zij heeft het bestuursmodel van de stichting gewijzigd en de Raad van Toezicht in het leven geroepen, om de onafhankelijkheid van het toezicht nog beter te waarborgen. Voor de continuïteit namen leden van het voormalige bestuur zitting in de nieuwe Raad van Toezicht, om vervolgens gefaseerd af te treden en plaats te maken voor nieuwe leden. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk op vrijwillige basis.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij