Menu overslaan

Begeleiding voor jonge moeders met een verstandelijke beperking

19 december 2011 - In Nederland is voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking niet veel geregeld. Zij hebben in het dagelijks leven vaak grote moeite met zelfmanagement en behoefte aan structuur en begeleiding. Met steun van NSGK is stichting Radar daarom van start gegaan met het project Ouder & Kind.

Jonge moeders met een licht verstandelijke beperking zijn vaak onzeker wat de opvoeding van hun kinderen betreft of hebben te weinig inzicht in hun tekortkomingen op dit gebied. Gwen van Merwijk van MEE Zuid-Limburg vertelt over de noodzaak: “In onze samenleving is voor jonge moeders met een verstandelijke beperking niet veel geregeld. Bij MEE komen steeds vaker aanvragen binnen voor ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Het project Ouder & Kind biedt de mogelijkheid om een goede binding tussen ouder en het kind tot stand te brengen en te voorkomen en dat duurdere interventies op termijn nodig zijn.”

Het project Ouder & Kind biedt begeleiding aan jong volwassen vrouwen met een verstandelijke beperking met een kind. Het doel is om hen zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten leven. Het project voorziet in de mogelijkheid voor deze vrouwen, en hun partner, om gedurende maximaal 3 jaar begeleid te wonen. Op deze manier kunnen zij, in een veilige omgeving, met begeleiding door gedragskundigen en pedagogische medewerkers de vaardigheden aanleren om goed voor hun kind en zichzelf te zorgen en op alle andere terreinen mee te kunnen doen in de samenleving.
 
Voor meer informatie over het project Ouder & Kind zie www.radar.org

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij