Menu overslaan

Belangenbehartiging gehandicapten kan beter

13 januari 2010 - De belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte kunnen veel beter worden behartigd dan nu gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek dat stichting Armado met steun van NSGK heeft uitgevoerd. Landen als Noorwegen, België en Canada geven het goede voorbeeld.

Steeds meer mensen met een handicap of chronische ziekte geven aan dat zij niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er is te weinig oor voor hun wensen en behoeftes. Belangenverenigingen moeten voor hen opkomen, maar veel bestaande organisaties doen dat onvoldoende. Ze blijken star of verouderd te zijn. Daarom heeft stichting Armado onderzocht hoe het beter kan. Welk soort organisatie is daarvoor nodig?

Voor het onderzoek zijn interviews en enquêtes afgenomen met diverse chronisch zieken, gehandicapten en hun ouders, en deskundigen uit de cliënt- en gehandicaptenbeweging. Daarnaast is onderzocht hoe in Noorwegen, België en Canada de belangenbehartiging wordt aangepakt. Dit onderzoek is uitgevoerd door Beer Boneschansker.

Duidelijk is dat gehandicapten zelf meer de regie moeten nemen. Zij weten het beste wat ze nodig hebben maar op dit moment is hun rol marginaal; beroepskrachten, zorgaanbieders en bestuurders bepalen wat goed voor hen is. Verder is er een gemeenschappelijke visie nodig, die nu vaak ontbreekt. Deze en vele andere bevindingen zijn na te lezen in het rapport, dat u hier kunt downloaden. Reacties zijn welkom via nieuwebeweging@upcmail.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij