Menu overslaan

Berichten over daling naamsbekendheid NSGK onjuist

24 april 2014 - Een aantal media hebben een bericht gepubliceerd over een onderzoek naar het imago van goede doelen. Eén van de conclusies van dat onderzoek, uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand Consultancy, is dat NSGK de afgelopen twee jaar fors in bekendheid is gedaald doordat we onze naam hebben gewijzigd. Volgens ons is die conclusie onjuist. We lichten dat graag toe.

NSGK heeft inderdaad een naamswijziging doorgevoerd: tot 2010 schreven we over onszelf als ‘de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)’. In 2010 zijn we overgestapt op ‘NSGK voor het gehandicapte kind’, maar daar zijn we in 2011 van teruggekomen. Sindsdien gebruiken we: ‘NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)’. Ook ons logo en onze huisstijl zijn in 2010 veranderd.

Opmerkelijk is dat we sinds 2010 juist een stijging zien van de bekendheid en waardering van NSGK bij het publiek. Op de Charibarometer, een jaarlijks onderzoek van Mediad naar de populariteit van goede doelen, zijn we sinds 2010 flink gestegen: op de lijst van bekendste goede doelen gingen we van de 55e plaats in 2010 naar de 40e plaats in 2013. Bij de meest gewaardeerde goede doelen stegen we van de 29e naar de 25e plaats. En onder de goede doelen waaraan men het liefst geld geeft gingen we van de 52e naar de 37e plaats.

Overigens liet ook het onderzoek van Beerda zelf een stijging van onze merkwaarde zien tussen 2010 en 2012, dus vanaf onze naamswijziging. De daling in zijn onderzoek vond pas plaats na 2012. Dat lijkt strijdig met zijn eigen conclusie.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat organisaties na een naamswijziging een paar jaar de tijd nodig hebben om hun oude naamsbekendheid terug te krijgen. Maar voor zover er bij NSGK al een verband bestaat tussen onze naam en onze bekendheid en waardering, lijkt dat juist omgekeerd te zijn: we zijn na onze naamswijziging bekender en geliefder geworden.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij