Menu overslaan

Coaches gezocht voor jongeren met handicap

11 maart 2014 - Wist je dat jongeren met een handicap of chronische ziekte een eigen glazen plafond hebben? En dat dit plafond hen belemmert in het volwaardig volwassen worden? Op eigen kracht kunnen ze het vaak moeilijk doorbreken. Daarom zoeken we coaches die hun een steun in de rug geven waarmee zij die stap wel kunnen zetten.

Volwassen worden doe je met vallen en opstaan. Risico’s nemen, succes hebben en mislukken: het helpt je ontdekken wat je wilt en wat je kunt. Maar als je een handicap of chronische ziekte hebt, mis je deze belangrijke ervaringen. Jongeren met een beperking botsen in hun groei naar volwassenheid steeds tegen het harde plafond van overbescherming, voorgekookte oplossingen en lage verwachtingen. Daardoor krijgen ze niet de kans uit te groeien tot de persoon die zij werkelijk zijn.

NSGK wil met het project Doorbrekers jongeren met een beperking de kans geven om hun ambities te ontdekken en waar te maken. Daarom zoeken we coaches die jongeren ondersteunen bij het vinden van hun eigen weg. Je hoeft nog geen ervaring te hebben als coach. Wel zoeken we mensen die:

• Positief, praktisch en enthousiaste zijn
• Veiligheid en steun bieden
• Zich minimaal een jaar op vrijwillige basis willen inzetten voor ten minste twee jongeren.
• Mee willen doen aan een training van zes dagdelen en intervisiebijeenkomsten.

Na aanmelding volgt een selectie op basis van intakegesprekken. Als coach krijg je van ons een training volgens de methode Person Centerd Planning. In deze methode wordt de omgeving van de jongeren nauw betrokken bij de coaching. En ook gedurende het traject krijg je natuurlijk de nodige begeleiding van ons. Van alle coaches wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Voel jij je aangesproken en wil je meer informatie? Mail naar projectleider Joke Visser: info@jokevisser.nl. Dan vertellen we je graag meer.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij