Menu overslaan

Deelnemers ‘Marmotte’ fietsen 45.000 euro bij elkaar

11 juli 2013 - Afgelopen zaterdag hebben 42 wielrenners van Move-4-Kids de befaamde ‘la Marmotte’ gefietst. Samen zamelden zij ruim 45.000 euro aan sponsorgeld in, onder andere voor NSGK. Een geweldige prestatie!

La Marmotte staat bekend als een monstertocht. De wielrenners moeten 4 cols bedwingen en een afstand van 176 kilometer afleggen met 5000 meter hoogteverschil. De deelnemers hadden dan ook maandenlang de Nederlandse kou, wind, regen en sneeuw getrotseerd om te trainen. En ook op de grote dag zelf was er veel moed en wilskracht nodig. Niet alleen de moed om door te fietsen als het lijf niet meer wil, maar ook de moed om op tijd te stoppen als het niet meer gaat.

Met hun sportieve prestatie hebben de 42 renners samen meer dan 45.000 euro ingezameld, een geweldig bedrag. Dit is bestemd voor NSGK en twee weeshuizen in Midden-Amerika. De gift aan NSGK wordt gebruikt om speeltuin Dipiedoe in Best te renoveren, zodat deze toegankelijk wordt voor kinderen met een handicap. De meeste speeltuinen in Nederland zijn voor hen namelijk niet toegankelijk, waardoor zij vaak aan de zijlijn staan. NSGK zet zich in om zo veel mogelijk speeltuinen toegankelijk te maken.

NSGK wil alle wielrenners, sponsors en organisator Move-4-Kids hartelijk bedanken voor hun steun. Mede dankzij u kunnen kinderen met en zonder handicap samen spelen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij