Menu overslaan

Downistie op DVD

12 maart 2012 - Een soap waarin alleen acteurs met Downsyndroom meespelen. Goed idee of absoluut not done? Zelden leverde een programma zoveel discussie op als Downistie. De serie is niet meer op televisie, maar NSGK heeft besloten het gesprek nog even voort te zetten. We brengen Downistie uit op dvd.

Liefde, bedrog, zwangerschap en ziekte – honderdduizenden kijkers zaten vorig jaar aan de buis gekluisterd voor Downistie. De soap werd uitgezonden in ‘De Wereld Draait Door’ en bereikte zo meer dan een miljoen kijkers. En die hadden allemaal een mening – evenals de mensen die (principieel) niét naar Downistie keken. De vraag was: mag je acteurs met Downsyndroom iemand laten spelen zonder Downsyndroom? Na afloop van de serie deed Maurice de Hond onderzoek. Daaruit bleek onder meer dat 20% van de kijkers door de serie een andere opvatting heeft gekregen over mensen met Downsyndroom.

Zinvol
Downistie werd gemaakt met steun van NSGK. Dat de serie zoveel discussie losmaakte, juichen we alleen maar toe. Hoe ver gaat de acceptatie en integratie van mensen met een handicap in onze samenleving? Als het aan NSGK ligt, zijn we over dat onderwerp nog lang niet uitgepraat. Daarom is besloten Downistie op dvd uit te brengen. Deze dvd is in de eerste plaats bestemd voor educatieve doeleinden, maar ook interessant voor fans en andere belangstellenden. Naast de volledige soap bevat de dvd ook de making of van de serie en portretten van de acteurs.

Wilt u alle afleveringen van Downistie weer eens bekijken? Of vindt u het zinvol om door te praten over de rol die mensen met een handicap spelen in soaps én in onze samenleving? De DVD van Downistie kost € 4,95. Betaling is mogelijk via een eenmalige machtiging. U kunt het machtigingsformulier hier downloaden. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij