Menu overslaan

Een vraag over steun voor uw wooniniatief? Stel 'm tjidens de Landelijke Wooninitiatieven Dag op 16 november.

24 oktober 2013 - Heeft u een vraag over, of zoekt u steun voor uw wooninitiatief voor kinderen of jongeren met een handicap? Kom dan 16 november naar de Landelijke Wooninitiatieven Dag in Utrecht. Een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

De dag wordt georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW), een initiatief dat in 2006 door NSGK werd opgericht. Het LSW ondersteunt bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief, ook als het initiatief of de woning al langer bestaat. Daarnaast wil het LSW het particulier wooninitiatief voor een grotere groep mensen mogelijk maken. Zo helpt zij kinderen en jongeren met een beperking aan een volwaardige woonsituatie.

Tijdens de Landelijke Wooninitiatieven Dag kunt u onder andere de informatiemarkt bezoeken en deelnemen aan interessante themadiscussies. Tevens kunt u uw vraag over wonen, zorg, financiering en/of subsidiemogelijkheden aan een van de projectadviseurs van NSGK stellen. 

Ga voor meer info en inschrijving naar de website van Per Saldo

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij