Menu overslaan

Enthousiaste jongeren gezocht voor sportbende!

26 oktober 2013 - NSGK en NOC*NSF werken samen in het project Samen Sporten. Binnen dit project willen we jongeren met en zonder beperking laten onderzoeken op welke manier zij samen kunnen sporten bij een club of vereniging, ongeacht je beperking.

We zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste jongeren in heel Nederland die mee willen werken. Het maakt niet uit of je al sport of nog nooit gesport hebt, als je maar mee wilt denken over wat er nodig is om te kunnen sporten.
We zien voor jou een belangrijke rol weggelegd. Je hulp houdt in dat je met een groep andere jongeren met en zonder beperking langs verenigingen gaat om daar te checken wat zij hebben gedaan aan toegankelijkheid, sfeer en faciliteiten binnen de vereniging. Denk hierbij aan de toegankelijkheid van de accommodatie, maar ook goed opgeleide trainers, hoe je ontvangen wordt, welk sportaanbod er is, hoe het bestuur geregeld is, of jij ook kantinedienst kan draaien etc. Je gaat dus naar trainingen, bezoekt de kantine en praat met bestuursleden en jongeren die er sporten.

Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan v'óór 1 december contact op met Rinske de Jong (rinske.dejong@nocnsf.nl) of Joep van Lankveld joep.vanlankveld@nocnsf.nl, tel +31 (0)26 4834742.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij