Menu overslaan

Financiele bijdrage voor speeltuinen Oss en Purmerend

23 februari 2012 - In 2010 is NSGK van start gegaan met het 3-jarige project Samen Spelen. Het doel? Speeltuinen in heel Nederland toegankelijk krijgen voor kinderen met een handicap. Deze maand kwam NSGK weer een stapje dichterbij haar einddoel. Speeltuin Elckerlyck uit Oss en Speeltuin de Speelkraam uit Purmerend ontvingen beiden een financiële bijdrage van NSGK om hun speeltuin toegankelijk te maken voor kinderen met een handicap.

Buitenspelen gaat voor veel kinderen met een beperking niet vanzelf. Vaak zijn hun mogelijkheden beperkt doordat ze niet overal, met bijvoorbeeld een rolstoel of driewielerfiets, kunnen komen. Terwijl buitenspelen juist voor hen zo belangrijk is; zo kunnen ze hun grenzen en mogelijkheden ontdekken en ontmoeten ze vriendjes en vriendinnetjes. Dat laatste is erg belangrijk, omdat kinderen met een handicap een verhoogde kans hebben om in een isolement te raken. Hun leven speelt zich vaak af op speciale scholen, speciale sportlessen en zorgomgeving (ziekenhuis, fysiotherapie etc.) Een toegankelijke speeltuin maakt het mogelijk voor de kinderen en hun ouders om contacten te leggen in hun eigen buurt.

Inmiddels doen er 23 speeltuinen in heel Nederland mee aan Samen Spelen. De Speeltuinbende, het kindertestteam van NSGK, brengt eerst de (on)toegankelijkheid van de speeltuinen in kaart. Daarna worden kennis en middelen aangereikt om er iets aan te doen. Met financiële ondersteuning en intensieve begeleiding zal het projectteam van Samen Spelen de speeltuinverenigingen bijstaan in de renovatie van hun speelplaats.

Meer weten over het project Samen Spelen van NSGK? Kijk dan op www.speeltuinbende.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij