Menu overslaan

Focus op vriendschap

15 maart 2013 - Jongeren met autisme zijn vaak eenzaam. Om hen te helpen vriendschappen te sluiten, start NSGK het project ‘Focus op vriendschap’. Samen met scholen uit het speciaal onderwijs gaat NSGK bekijken hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. Bijvoorbeeld met behulp van dialooggesprekken waarin jongeren met autisme bewust worden van het belang en plezier van sociale relaties en hun eigen rol daarin. NSGK wil het project later uitbreiden naar jongeren met andere handicaps.

Kinderen en jongeren met een handicap groeien vaak op in een aparte wereld. Veel ontmoetingsplaatsen zoals speeltuinen of sportclubs zijn voor hen niet toegankelijk. Ook gaan ze meestal naar een aparte school, ver van huis. Ze leren daardoor nauwelijks omgaan met niet-gehandicapte leeftijdgenoten. In de ‘gewone’ wereld staan ze dan ook vaak aan de zijlijn. Uit onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat 40% van de jongeren met een handicap zich eenzaam voelt. Ook blijkt dat daar iets aan te doen is door jongeren meer vertrouwen te geven in hun eigen vermogen om vriendschappen te sluiten.

Meer informatie over dit project is hier te vinden.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij