Menu overslaan

Fotomodellen gezocht!

8 april 2010 -
NSGK voor het gehandicapte kind zoekt regelmatig fotomodellen: kinderen en jongeren met een handicap met een vrolijke, fotogenieke uitstraling. Heeft uw zoon of dochter een handicap en vindt hij/zij het leuk om een van de gezichten van NSGK te worden? Dan kunt u uw kind aanmelden als NSGK-model.

Wat moet u doen?
Mail twee foto’s van uw kind naar info@nsgk.nl: een portretfoto en een foto waar hij/zij helemaal op staat. Vermeld in de mail uw eigen contactgegevens en de naam, de leeftijd en het adres van uw kind. Daarnaast ontvangen we graag wat achtergrondinformatie zoals: welke handicap heeft uw kind? Wat betekent dat voor hem/haar? Wat zijn zijn/haar hobby’s?

En dan?
NSGK bewaart uw aanmelding. Als we gaan fotograferen maken we een selectie uit de aanmeldingen. Als uw kind geselecteerd wordt, nemen we contact met u op om te bespreken waar en wanneer er gefotografeerd wordt, welke foto’s er gemaakt worden en waarvoor ze bestemd zijn. (De door u gemailde foto’s worden niet gepubliceerd.)

Waar worden de foto’s voor gebruikt?
NSGK kan de foto’s gebruiken voor onder andere haar website, nieuwsbrief, advertenties, folders en posters. Daarmee laten we zien wat we doen voor kinderen en jongeren met een handicap, en werven we donateurs en vrijwilligers om dit werk mogelijk te maken.

Over NSGK
NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om zo volwaardig mogelijk te leven. De stichting steunt onder andere toegankelijke speelplaatsen, speciale vakantieprojecten, kleinschalige woonvormen en werkgelegenheidsprojecten. Dat kan allemaal dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.

[[Kids;634035975377040193]]

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij