Menu overslaan

Gouden KinderProkkel

22 april 2013 - Dit jaar zal voor het eerst de Gouden KinderProkkel worden uitgereikt. Dit is een prijs voor de beste Prokkel georganiseerd voor, door en met kinderen. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. De Gouden KinderProkkel wordt mogelijk gemaakt door NSGK. Op 28 juni zal de feestelijke uitreiking plaatsvinden.

Iedereen kan een Prokkel organiseren, vorm een groepje mensen, bedenk een activiteit en laat deze plaatsvinden in de week van het Prokkelen (dit jaar van maandag 3 juni tot en met zaterdag 8 juni).
In die week wordt er door kinderen met en zonder handicap samen gesport, geschilderd, gezongen, gedanst, gebouwd, toneel gespeeld, maar vooral samen genoten van de activiteiten en elkaar. Dankzij dit initiatief van stichting Prokkel zetten vele vrijwilligers zich in om activiteiten te organiseren en mensen met maar ook zonder verstandelijke beperking een leuke dag te bezorgen.

Door het toekennen van een Gouden KinderProkkel wordt aandacht gevraagd voor de vijf beste prokkels voor, door en met kinderen/jongeren. De prijs zal tevens fungeren als stimulans voor scholen en instellingen om deel te nemen aan het Prokkelen.

NSGK vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met en zonder handicap met elkaar in contact komen en is daarom enthousiast over dit nieuwe initiatief van stichting Prokkel. NSGK heeft vanaf het begin bijgedragen aan de Prokkeldagen. Sindsdien vinden er prikkelende ontmoetingen plaats op 270 plaatsen in het land; in de Tweede kamer, op scholen, wijken, buurten, georganiseerd door studenten, medewerkers van bedrijven, scholieren, gemeenteambtenaars, welzijnswerkers, sportverenigingen.

Meer informatie of wilt u meedoen? Kijk op www.prokkel.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij