Menu overslaan

Helpt u een handje mee tijdens onze collecte van 12 t/m 17 november? NSGK is nog hard op zoek naar collectanten

3 oktober 2012 - NSGK houdt van 12 tot en met 17 november 2012 haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. We zijn nog hard op zoek naar helpende handen. Helpt u mee? Met een paar uur van uw tijd kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

Aanmelden
Zou u tijdens onze collecteweek best een uurtje langs de deuren willen in uw eigen wijk of wilt u ons helpen de collecte in uw woonplaats te organiseren? Meld u dan nu aan via ons contactformulier. De collecte-coordinator uit uw regio neemt dan zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op. En misschien heeft u vrienden of familieleden die ook mee willen doen? Hoe meer collectanten, hoe meer NSGK kan doen voor kinderen met een handicap! 

Volwaardig leven
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap. Zij willen graag spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze ook uitgaan, op zichzelf wonen en een baan vinden, zoals iedereen. Met wat extra aanpassingen en begeleiding is er heel veel mogelijk. NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking toch volwaardig kunnen leven.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij