Menu overslaan

Het favoriete NSGK-project van directeur Ingrid Tuinenburg

12 december 2012 - Deze maand in 'de favoriet van...' vertelt NSGK-directeur Ingrid Tuinenburg over haar favoriete NSGK-project. Welk project dat door NSGK ondersteund wordt maakt op haar de meeste indruk en waarom?

Wat is je favoriete project?
Mijn favoriete project is het Technologiefonds. Het Technologiefonds werd in 2011 opgericht door NSGK, in samenwerking met Siza en RMC Groot Klimmendaal. Het Technologiefonds ontwikkelt hulpmiddelen die de kwaliteit van leven van mensen met een handicap moet helpen verbeteren. Die ontwikkeling wordt uitgevoerd door het Technology Trial Centre (TTC), dat veel expertise heeft op dit gebied.

Wat is je persoonlijke link met dit project?
Ik ben vanaf het begin betrokken bij het Technologiefonds en het inspireert me enorm wat de mogelijkheden zijn met nieuwe technologie. Zoals bijvoorbeeld bij GOOV, een project waar het Technologiefonds momenteel aan werkt. GOOV is een mobiele applicatie die als persoonlijke reisbegeleider kan fungeren voor mensen met een verstandelijke beperking. Met GOOV kunnen zij zelf met het OV reizen, wat hun keuzemogelijkheden en zelfstandigheid enorm vergroot. Ze kunnen zelf bepalen waar ze wanneer naar toe willen gaan, het vervoer vormt dan geen belemmering (meer). De mogelijkheden die GOOV creëert sluiten heel goed aan bij de uitgangspunten van NSGK en het Technologiefonds.

Wat maakt juist dit project voor jou bijzonder?
Ik ben er erg trots op dat we als NSGK bijdragen aan nieuwe technologieprojecten, ook al duurt het soms lang voordat een product echt gebruikt kan gaan worden. Technologie is niet statisch, maar continue in ontwikkeling, dit betekent ook dat zich gaandeweg allerlei hindernissen kunnen voordoen. Maar dat mag ons er niet van weerhouden te investeren hierin, omdat het zoveel kan bijdragen aan het leven van jongeren en kinderen met een handicap. Technologie is natuurlijk ook maar een hulpmiddel, maar wel eentje met heel veel mogelijkheden die we zeker moeten onderzoeken. Verder vind ik het ook heel belangrijk dat TTC, de uitvoerder van het Technologiefonds, heel consequent jongeren en volwassenen met een handicap betrekt bij de ontwikkeling van nieuwe projecten, als gebruikers zijn zij natuurlijk onmisbaar in deze trajecten.

Wat denk je dat dit project betekent voor kinderen en jongeren met een handicap
Een van de toekomstige gebruikers van GOOV is Leon, 19 jaar oud, die als volgt het belang van app voor hemzelf omschrijft:

“ Vanaf 2013 ontvang ik niet langer de vergoeding voor vervoerskosten voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit betekent waarschijnlijk dat ik moet stoppen met voetbal en ik kan dan ook niet langer uitgaan met mijn vrienden wanneer ik dat wil. Het lukt me niet om zonder hulp met het OV te reizen, het OV is te verwarrend voor me”.

Als Leon en andere jongeren met een handicap GOOV tot hun beschikking hebben, vergroten we hun mogelijkheden om wel te blijven deelnemen aan de samenleving, om wel te sporten, werken, leren en uitgaan. Ik kan alleen maar hopen dat GOOV zo snel mogelijk gereed is voor gebruik, ik weet dat er hard aan wordt gewerkt!

Meer weten over GOOV? Klik dan hier.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij