Menu overslaan

Karins column: er is er een jarig

27 april 2012 - Karin Zegwaard (30) werkt als projectadviseur bij NSGK. Karin is sinds haar geboorte zwaar slechthorend. In Karin's column vertelt ze iedere maand over ludieke en soms confronterende situaties waar zij vanwege haar beperking in terecht komt.

“Komend weekend: feest bij G!!” is de aanhef van de e-mail die ik binnenkrijg op mijn Iphone. Zoals altijd medio april verzorgt vriend G. de aftrap van “het seizoen”. Vanaf nu zal de komende twee maanden elk weekend volgeboekt zijn met verjaardagsfeesten. Een tijd van vreugdevol weerzien met oude bekenden, tafels vol met hapjes en drank en het aanwenden van een fikse dosis creativiteit om te communiceren met andere feestgangers.

Allereerst moet ik zien te voorkomen dat ik een ‘kringgesprek’ beland. Met een gebakje op schoot met z’n allen samen keuvelen over ditjes en datjes is voor iemand die geen groepsgesprekken kan volgen met recht de sociale hel op aarde. Mijn aankomst is dan ook altijd afgestemd op het moment dat het gros van de gasten gearriveerd is en er losse groepjes worden gevormd. Stap 2 is om met het juiste instrumentarium sociale vaardigheden individuele gasten te isoleren van hun groepje zodat een gesprek mogelijk wordt. Achtergrondkennis van het leven en de interesses van de persoon in kwestie is daarbij onontbeerlijk om een spontaan en geanimeerd praatje aan te knopen. Wanneer ook dit gelukt is, wordt het zaak de gesprekspartner naar een rustig plekje te loodsen. Weg van de stereo-installatie, weg van luidruchtige groepjes en in de buurt van verlichting zodat ik kan liplezen.

Na vijftien jaar ervaring met dit soort sociale evenementen fladder ik tijdens een feestje met redelijk gemak de ruimte door. Nippend aan een glas wijn en bijpratend met vrienden en bekenden heb ik meestal al snel een topavond. Totdat bij het vierde of vijfde glas wijn uiteindelijk mijn concentratievermogen om te luisteren tot een nulpunt is gedaald, het liplezen door dubbelzien wat lastig wordt en de verbale vermogens van mijn gesprekspartners ook niet meer zijn wat ze waren. Tijd om naar huis te gaan…

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij