Menu overslaan

Karins Column: Spijkers in zakjes.

16 november 2012 - Karin Zegwaard (31) werkt als projectadviseur bij NSGK. Karin is sinds haar geboorte zwaar slechthorend. In Karin's column vertelt ze iedere maand over ludieke en soms confronterende situaties waar zij vanwege haar beperking in terecht komt.

Spijkers in zakjes

 

“Ja maar ze kan toch ook in een sociale werkplaats terecht en daar spijkers in zakjes doen ofzo?”. Mijn mond viel open toen vriend X. mij vertelde over het oprecht goedbedoelde advies van zijn naaste collega. De goede man, hoogopgeleid en sociaal vaardig, had al eens kennis met mij gemaakt en was op de hoogte van mijn achtergrond, opleiding en al anderhalf jaar durende zoektocht naar werk. Zelden heb ik me zo diep gekwetst gevoeld, al stond zijn onverbloemde standpunt niet ver af van de ervaringen die ik inmiddels had opgedaan.

Nadat ik cum laude was afgestudeerd en met twee mooie stages op zak voor het eerst de arbeidsmarkt betrad, koesterde ik zoals elke nieuwbakken ex-student het idee dat de wereld voor mij openlag. Niet dat ik volstrekt naïef was over mijn kansen als slechthorende. Met hoge cijfers en opgedane stage-ervaring hoopte ik voor werkgevers de bezwaren van mijn beperking weg te nemen. Het mocht echter niet baten. Voor sollicitatiegesprekken werd ik pas uitgenodigd nadat ik op mijn cv had weggelaten dat ik telefonisch niet bereikbaar was i.v.m. slechthorendheid. Wanneer ik per e-mail werd uitgenodigd voor een gesprek, kwam steevast ter sprake dat het wel erg lastig was dat ik niet kon telefoneren, dat ik niet representatief was in contacten met opdrachtgevers en hoe het dan allemaal moest met vergaderingen. De argumenten en oplossingen die ik aandroeg vonden helaas geen gehoor. Pas na anderhalf jaar werkloosheid kon ik aan de slag bij NSGK, waar men bewust een bepaald percentage aan mensen met een beperking in dienst wilde hebben.

Inmiddels is bekend dat het kabinet Rutte II een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten gaat invoeren. Het personeelsbestand van werkgevers moet in 2021 voor 5% bestaan uit mensen met een beperking. Hoewel de gevolgen van deze maatregel worden ondergesneeuwd in de discussie over de verhoging van de zorgpremie, zijn de eerste morrende geluiden al wel te horen. Een verplicht quotum zou niet helpen en werknemers moeten worden beoordeeld op hun kwaliteiten en capaciteiten.

Natuurlijk, ook ik zou niet graag een baan aangeboden willen krijgen omdat “het quotum nu eenmaal gehaald moet worden”. Zolang ‘weldenkende’ Nederlanders echter van mening zijn dat gehandicapten, ongeacht hun kwaliteiten en capaciteiten, maar spijkers in zakjes moeten stoppen, lijkt een quotum toch de enige oplossing is om mensen met een beperking een kans te geven op de arbeidsmarkt.


Lees meer van Karins Columns

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij