Menu overslaan

Kinderen met én zonder handicap samen naar school

8 juni 2011 - Sinds eind 2006 is basisschool De Aventurijn in Heerhugowaard een bijzondere klas rijker. Want op deze gewone school zitten ook kinderen met een meervoudige beperking. Ze doen met de andere kinderen mee waar dat mogelijk is. En als het even niet kan dan blijven ze in hun eigen klas. De Aventurijn is het bewijs dat kinderen met én zonder handicap heel veel van elkaar kunnen leren.

‘Hier gaat de aandacht uit naar leren, ook voor kinderen zonder leerplicht’ zegt initiatiefnemer Roeland Vollaard. De gehandicapte kinderen krijgen zorg en hulp van twee begeleiders én zo’n honderd basisschoolleerlingen. Ze vertellen iets aan de gehandicapte kinderen, helpen eten geven of spelen en knuffelen met elkaar. En iedere dag mag er een kind mee in het kringgesprek van een klas. Voor beide kanten is dit contact heel belangrijk. De basisschoolleerlingen leren wat het betekent om een handicap te hebben en hoe met deze kinderen om te gaan. Andersom worden de kinderen met een beperking uit hun isolement gehaald. ‘Ze zijn veel alerter in de buurt van andere kinderen. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen ook veel meer prikkels aan. Je ziet ze echt groeien’ vertelt Sandra, een van de begeleidsters.

De Aventurijn is een voorbeeld van de vele projecten die NSGK ondersteunt op het gebied van onderwijs. Dankzij het succes in Heerhugowaard start er, met steun van NSGK, in november een soortgelijke klas in Alkmaar. Meer informatie leest u op www.pgb-school.nl  

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij