Menu overslaan

Leerlingen speciaal onderwijs samen op pad voor NSGK

10 februari 2010 - Leerlingen van OPDC Saenstroom in Wormerveer zijn in de afgelopen weken op bezoek gegaan bij ZMLK-school Dynamica in Zaandam. Zij deden dat in het kader van hun maatschappelijke stage. Zij liepen een ochtend mee op de school en collecteerden samen met Dynamica-leerlingen voor NSGK voor het gehandicapte kind.

Bijzondere stage 
TIjdens de stage-dagen gingen de Saenstroom-leerlingen op pad met leeftijdgenoten van Dynamica. De leerlingen van beide scholen hebben zich van tevoren verdiept in het werk van NSGK. Na de gezamenlijke lessen en een lunch trokken ze er op uit met de collectebus rondom het marktplein in Wormerveer. Na de collecte hebben ze zelf het geld geteld en de administratieve afhandeling verzorgd. Met deze samenwerking hebben de leerlingen geleerd van elkaar en over elkaar, en samen bijna € 165,= euro opgehaald voor kinderen met een handicap.

Scholen
Saenstroom en Dynamica zijn beide speciale scholen. Dynamica biedt onderwijs aan 180 zeer moeilijk lerende kinderen en helpt hen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in onze samenleving. Saenstroom verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren of sociaal functioneren. Leerlingen van Saenstroom volgen een maatschappelijke stage om zich voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.

NSGK
De maatschappelijke stage was een initiatief van NSGK-vrijwilliger Suzanne Kuiper in samenwerking met de vrijwilligerscentrale Welsaen in Zaandam. NSGK is de belangrijkste goede-doelenorganisatie voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. NSGK helpt hen om met hun beperking zo volwaardig mogelijk te kunnen leven.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij