Menu overslaan

Meer geven met minder geld

23 oktober 2013 - Doneert u regelmatig een mooi bedrag aan NSGK? Dan kunt u misschien een deel van uw gift terugkrijgen via de belasting. Dat scheelt enorm! Een voorbeeld: geeft u jaarlijks een bedrag van € 200 euro. Dan kunt u tussen de € 84 en € 104 euro terugkrijgen als u uw gift vastlegt als notariele schenking. Meer weten? Klik dan verder. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij