Menu overslaan

Nieuw in 'de favoriet van'...

15 februari 2012 -

Deze maand in 'de favoriet van...' vertelt NSGK-medewerker Nicole Franssen over zijn favoriete NSGK-project. Welk project dat door NSGK ondersteund wordt maakt op hem de meeste indruk en waarom?

"Mijn favoriete project is ‘Groei naar ouderschap’ van stichting Radar. Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking in de regio Zuid- Limburg. Afgelopen jaren ontving Radar steeds vaker berichten dat de groep jonge ouders met een verstandelijke beperking,  wat hulp en ondersteuning betreft tussen wal en schip vallen.  Vaak kunnen zij de situatie niet aan en in veel gevallen leidt dat tot onder toezichtstelling, voogdij of uithuisplaatsing van de kinderen."

"De wet- en regelgeving en financiering zijn niet ingericht op langdurige ondersteuning en dat is nou juist wat deze groep jonge ouders nodig heeft. De mensen van Radar hebben de uitdaging opgepakt en met veel doorzettingsvermogen en overtuigingskracht een driejarige pilot opgezet. Het project biedt woonruimte aan twintig gezinnen waarvan de ouder(s) een verstandelijke beperking hebben.   Een van de woningen is ingericht als steunpunt waar de bewoners 24/7 terecht kunnen voor professionele hulp en ondersteuning."

"Een aantal maanden geleden heb ik de locatie bezocht en daar gesproken met de hulpverleners en met enkele bewoners. Met name dat laatste vond ik indrukwekkend. Zij vertelden mij dat ze op diverse fronten bezig waren om hun leven met hun kind zo goed mogelijk in te richten. Daarbij gaat het om de zorg voor het kind, vrijetijdsbesteding, sociale contacten in de buurt, werk vinden, omgaan met geld enzovoort. Alledaagse zaken waarbij deze mensen ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zodat zij over een paar jaar zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving."

"Het werk van de begeleiders is zeer intensief. Ik was onder de indruk van hun betrokkenheid en inzet. Voorafgaand aan de start van de pilot hebben ze hemel en aarde moeten bewegen om de noodzakelijke partners aan hun plan te verbinden. Hun enthousiasme heeft gewerkt: de kans wordt steeds groter dat na afloop van de pilot het project verder kan gaan met steun van en financiering door diverse organisaties die dankzij het werk van Radar de noodzaak van het project inzien.

Nicole Franssen is Senior Projectadviseur bij NSGK.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website van stichting Radar.

8 maart houdt Radar een werkconferentie rondom het thema 'Kinderwens en ouderschap bij ouders met een verstandelijke beperking’. Meer informatie vind u onder evenementen."

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij