Menu overslaan

Nieuw tijdschrift: Lotje&co

15 september 2010 - Stichting Lotje&co en NSGK voor het gehandicapte kind hebben in september het eerste nummer van een nieuw tijdschrift op de markt gebracht: Lotje&co. Lotje&co is een kwartaaltijdschrift voor ouders en gezinnen met zorgintensieve kinderen.

Initiatiefneemster Veronique Werz (42) is zelf moeder van een zorgintensief kind. Haar zoon Teun (10) is visueel, lichamelijk en geestelijk gehandicapt. “Ik herken mijzelf en ons gezin vaak niet in de tijdschriften die er nu zijn. Daarom heb ik Lotje&co ontwikkeld: een tijdschrift dat gaat over de emotionele en praktische kant van een gezin met een zorgintensief kind en dat laat zien wat nog wel kan.’"

Waarom Lotje&co?
In Nederland wonen ruim honderdduizend zorgintensieve kinderen, kinderen met meervoudige beperkingen of een chronische ziekte. Lotje&co is het eerste tijdschrift dat zich richt op de ouders en het gezin van deze kinderen. In tegenstelling tot bestaande organisaties zoals patientenvernigingen. Daar gaat het altijd maar over de kinderen en hun problematiek. Nooit over hoe het is voor de ouders en welke impact het heeft op het gezin. Als ouders van een zorgintensief kind heb je altijd te maken met beperkingen terwijl er ook mogelijkheden bestaan. Lotje& Co wil focussen op de positieve kanten en gewoon kijken naar wat kan er nog wel in een lastig, complex leven. Verder zijn er zo veel vragen: Hoe houden we ons gezin draaiend, onze relatie gelijkwaardig en hoe blijf ik dicht bij mezelf ?

Waar komt de naam Lotje&co vandaan?
Lotje is een van de figuurtjes van Dick Bruna. Een meisje in een rolstoel. Voor kinderen staat de rolstoel toch vaak symbool voor het hebben van een handicap. & co komt voort uit de gedachte dat je het niet alleen hoeft te doen maar samen.

Voor wie is het blad interessant?
Allereerst voor alle gezinsleden die te maken hebben met een zorgintensief kind. Het is praktisch, emotioneel, humoristisch en spraakmakend, maar alles wordt op een positieve manier benaderd. Ook mensen die werken in de zorg, verdere familie en naasten en vrijwilligers zullen iets terugvinden in Lotje&co waar ze iets aan hebben.

Daarnaast denken wij dat we een breder draagvlak kunnen creëren door mensen aan te spreken op hun omgang met gezinnen met een zorgintensief kind. We kunnen immers alleen op een positieve manier met elkaar samenleven als mensen de vaak verborgen levens van zorgintensieve kinderen leren kennen. Bij Lotje&co weten we zeker dat we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en elkaar kunnen waarderen!

Welke onderwerpen zullen in de 1ste editie aan bod komen?

Lotje&co wil graag een ‘gewoon’ blad zijn en biedt alle items die andere bladen ook bieden, interviews, (mode)reportages, shoppingpagina’s, columns, beauty, travel etc. Voor het eerste nummer was het moeilijk om te selecteren, want we hebben al genoeg prachtige dingen om zeker vier nummers mee te vullen.

Voor het eerste nummer hebben we gekozen voor:
Een BN-er van wie het kind zorgintensief is en wiens verhaal nog niet verteld is. Wie dat is kan je straks dus lezen. Ook wordt een gezin in het zonnetje gezet tijdens een modereportage. Geen plaatje van een zorgelijke situatie, maar een plaatje van liefde en doorzettingsvermogen. Een ander onderwerp is vertel ik wel/niet van mijn gezinssituatie tijdens mijn sollicitatiegesprek. Een dilemma waar we allen mee te maken krijgen en een voorbeeld van de impact die het hebben van een zorgintensief kind heeft op je carrière.
Daarnaast geven we 10 tips tegen starende mensen. Iets waar wij als ouders en naasten van een zorgintensief kind elke dag mee te maken hebben, maar waar mensen om ons heen niet bij stilstaan. Verder gaan we de lezers verrassen, ontroeren en amuseren. Zoals je ziet is er genoeg te delen!


Het eerste nummer van Lotje & Co is vanaf 11 september verkrijgbaar.

Meer informatie over het tijdschrift vindt u op www.lotjeenco.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij