Menu overslaan

Nieuwe publicatie verkent positie meerderjarigen met een beperking en migratie-achtergrond

27 augustus 2014 - NSGK ondersteunt jaarlijks diverse onderzoeken met betrekking tot kinderen en jongeren met een handicap. Onlangs verscheen het rapport: 'Ik ben zijn ogen, zijn hoofd, zijn handen...'. Een onderzoek dat de positie en problematiek verkent van migrantengezinnen met een verstandelijk beperkt familielid.

Veel mensen met een migratieachtergrond hebben moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse gehandicaptenzorg. Vooral meerderjarigen met een beperking en een migratieachtergrond verdwijnen rond hun achttiende jaar vaak uit het zicht van de zorg. Dit heeft tal van mogelijke redenen, die echter niet goed in kaart zijn gebracht. Kenniscentrum voor interculturele zorg Mikado heeft daarom een onderzoek uitgevoerd om ouders, volwassen broers / zussen, andere familieleden en betrokkenen te ondersteunen. Met het onderzoek beoogt Mikado informatie, voorlichting, advies en ondersteuning te bieden aan familieleden van meerderjarige migranten met een verstandelijke beperking om hun zeggenschap en keuzemogelijkheden in de zorg te vergroten

Sleutelpersonen, maar vooral familieleden zelf komen in het onderzoek aan het woord. Download het rapport (PDF) hier. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij