Menu overslaan

NSGK-collecteweek: 10-15 november

21 oktober 2014 - Ruim 11.000 vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze doen dat tijdens de landelijke collecteweek van NSGK, van 10 tot en met 15 november.

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.

NSGK kan dit werk doen dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten. Zoals vrijwilliger Louis van Veen zegt: ‘Het idee dat ik gehandicapte kinderen kan helpen aan een beetje extra geluk in een toch vaak lastig leven geeft me veel voldoening.’

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij