Menu overslaan

NSGK draagt bij aan realisatie multifunctioneel en toegankelijk sportveld

24 september 2012 - NSGK vindt dat er nog te weinig sportaccommodaties in Nederland geschikt zijn voor sporters met een beperking. En vooral  accommodaties die het contact tussen sporters met en zonder handicap bevorderen. Want ontmoetingen tussen mensen met en zonder handicap staan in het beleid van NSGK centraal. Daarom ontving Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) onlangs een bijdrage van NSGK om een multifunctioneel, toegankelijk sportveld te realiseren.  

Het nieuwe sportveld, gelegen op het terrein van zorginstelling Prisma in Haaren, wordt aanstaande vrijdag 28 september officieel geopend. Niet alleen cliënten van Prisma, maar ook leden van reguliere sportclubs en vrijetijdsverenigingen en bezoekers van de nabij gelegen camping kunnen op het nieuwe sportveld samen sporten en spelen.

Kennisdag
BSNC organiseert voorafgaand aan de opening van het sportveld een kennisdag over het thema 'Aangepast sporten, aangepaste accommodatie'. Aanleiding hiervoor is dat niet alleen aangepaste accommodaties ontbreken, maar dat ook de benodigde kennis om ze aan te passen of aan te leggen erg miniem is. BSNC nodigt daarom (beleids)medewerkers en betrokkenen bij de organisatie van de gehandicaptensport uit om over het onderwerp te discussieren en kennis te delen.

Voor meer informatie over het sportveld en de Kennisdag zie www.bsnc.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij