Menu overslaan

NSGK en Landelijk Steuntpunt Wonen organiseren prijsvraag. Doe mee en win 5000 euro!

19 oktober 2011 - In 2006 is het Landelijk Steunpunt Wonen op initiatief van NSGK opgericht om ouders en jongeren met een beperking te helpen een particulier wooninitiatief op te richten. Een huis waarin zij zelf de regie houden over eigen leven of het leven van hun kind én de geboden zorg, midden in de maatschappij en met zorg op maat.

Prijsvraag
Vanwege het 5-jarig bestaan van het Steunpunt organiseren NSGK en LSW samen een prijsvraag. Met de prijsvraag is er een eenmalig bedrag van € 5.000,- te winnen en 5 x een bedrag van €1.000,- te winnen. Wat moet u hier voor doen?

Maak kans op € 5.000,=!
Bedenk een goed project voor uw wooninitiatief, en de wijk waarin deze staat. Het project moet zijn gericht op langdurige contacten in de wijk ter versterking van het netwerk van de bewoners van het wooninitiatief. Het kan hier gaan om contacten tussen het wooninitiatief en wijkbewoners, buurtvereniging, sportclub, kinderboerderij en/of school.
Het winnende idee krijgt € 5.000,-, € 1.000,- voor de uitwerking van dit idee en € 4.000,- om het daadwerkelijk uit te voeren.

Het winnende idee bevat tenminste de volgende punten:
• De naam en adresgegevens van het wooninitiatief
• Hoe lang het wooninitiatief bestaat. Bent u bezig om een wooninitiatief op te richten; vermeld dan de startdatum van de oprichting van uw stichting t.b.v. uw wooninitiatief
• Omschrijving van het project in maximaal 3 A4-tjes: Op welke wijze worden contacten met de buurt aangegaan en hoe worden deze de komende jaren in stand gehouden om integratie en participatie tussen de bewoners van uw wooninitiatief en de buurt te bevorderen.
• Wat is er aan het einde van het project tot stand gebracht?

Maak kans op 5 x € 1.000,-!
Wij zijn op zoek naar de 5 gouden tips voor toekomstbestendige wooninitiatieven! Iedere gouden tip maakt kans op € 1.000,-.

De gouden tip bevat tenminste de volgende punten:
• De naam en adresgegevens van het wooninitiatief
• Hoe lang het wooninitiatief bestaat. Bent u bezig om een wooninitiatief op te richten; vermeld dan de startdatum van de oprichting van uw stichting t.b.v. uw wooninitiatief
• Omschrijving van de gouden tip op 1 A4-tje. Hoe maakt u uw wooninitiatief toekomstbestendigheid? Hebt u een aantrekkelijke overeenkomst kunnen sluiten met een zorgaanbieder? Of hebt u de gouden tip om kostenbesparend te kunnen werken? Of heeft u een andere innovatieve tip?
 
Stuur uw idee of tip uiterlijk vrijdag 11 november naar hoet@nsgk.nl.
Een jury, bestaande uit projectadviseurs van NSGK en medewerkers van LSW, beoordeelt de inzendingen en kiest de winnaars van beide prijsvragen.

Tijdens de Landelijke dag Wooninitiatieven op 26 november a.s. zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt. De prijzen worden uitgereikt door Ingrid Tuinenburg, directeur van NSGK.

De winnaars dienen bereid te zijn hun ideeën en tips te delen met andere wooninitiatieven. De winnende ideeën en tips worden gepubliceerd op www.nsgk.nl en www.woonzelf.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij