Menu overslaan

NSGK gaat samenwerken met Service Clubs Nederland

24 februari 2010 - Serviceclubs zoals Rotary, Lions en Ladies’ Circle gaan zich inzetten voor kinderen met een handicap. Zij doen dat samen met NSGK voor het gehandicapte kind. Het platform ‘Serviceclubs in Nederland’ heeft daarvoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met NSGK.

Betere wereld
Serviceclubs zetten zich in voor een betere wereld. Wanneer zij een project opzetten voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland, kunnen zij voortaan een beroep doen op NSGK. Wanneer het project voldoet aan de criteria van NSGK, helpt deze stichting met geld en goede raad om het project te realiseren. NSGK kan op deze manier tot maximaal de helft bijdragen in de projectkosten. Andersom kunnen serviceclubs die geld hebben ingezameld voor kinderen met een handicap, ook een project van NSGK adopteren.

Expertise
Het is voor het eerst dat Serviceclubs in Nederland een overeenkomst sluit voor hulp aan kinderen met een handicap. “Met de samenwerking willen we optimaal gebruik maken van elkaars deskundigheid”, zegt NSGK-directeur Ingrid Tuinenburg: “Leden van serviceclubs hebben met hun kennis, ervaring en netwerken al heel veel goeds gedaan voor de wereld. En NSGK geeft al 60 jaar hulp aan kinderen met een handicap, dat is onze expertise. Samen met de serviceclubs hopen we nog meer voor deze kinderen te kunnen betekenen!”

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij