Menu overslaan

NSGK in de bres voor ouderinitiatieven in het onderwijs

30 mei 2011 - Succesvol naar school gaan is voor kinderen met een beperking in Nederland geen vanzelfsprekendheid. De landelijke ontwikkeling van Passend Onderwijs en de Zorgplichtwet is er niet voor niets. Nog te veel kinderen krijgen niet de kansen die ze verdienen omdat het onderwijs niet is toegerust om kinderen met een handicap, beperking of stoornis optimaal te begeleiden. In de wet-en regelgeving is echter weinig aandacht voor de positie van ouders. Om die reden besloot NSGK het project ‘Landelijk Verbinden Ouderinitiatieven’ te ondersteunen.

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2012 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Schoolbesturen zijn dan verplicht om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Een passend onderwijsaanbod houdt in dat onderwijs en ondersteuning moeten aansluiten op de behoeften van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Regionaal samenwerkende scholen besluiten dan welke school het meest geschikt is voor het betreffende kind. De belangenorganisaties van kinderen met een handicap en hun ouders maken zich grote zorgen over de invloed die zij straks hebben bij de schoolkeuze.

Landelijk Verbinden Ouderinitiatieven
Om de positie van ouders te versterken heeft NSGK voor het gehandicapte kind besloten om mee te helpen aan het in kaart brengen van ouderinitiatieven. Dit maakt het mogelijk om bestaande ouderinitiatieven beter vindbaar te maken voor ouders, onderwijs en andere direct belanghebbenden. Maar ook om de initiatieven met elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen of van elkaar te leren. Het netwerk zal worden opgebouwd met behulp van de website www.netwerkouderinitiatieven.nl. Dus maakt u deel uit van een ouderinitiatief, surf dan naar de website en zet ook uw initiatief op de kaart!

Onderwijs is voor NSGK een belangrijk speerpunt. Door activiteiten te organiseren en ondersteunen op het gebied van leren, wil NSGK er aan bijdragen dat kinderen met een handicap gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Meer weten over de projecten die NSGK ondersteunt? Kijk dan bij meer projecten.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij