Menu overslaan

NSGK in Support Magazine

19 april 2013 - In het aprilnummer van Support Magazine staat een artikel over NSGK. Het magazine schrijft over onze missie in de samenleving en over onze mooie projecten, maar helaas staan er ook onterechte kritiek en onjuistheden in het artikel. Die willen we graag rechtzetten.

Onder de kop ‘Zuchten om de NSGK’ wijdt Support Magazine twee pagina’s aan het werk van NSGK. Aan de hand van een interview met onze directeur Ingrid Tuinenburg gaat het onder andere over onze missie om een samenleving te creëren waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen en leven. Ook onze werkwijze komt aan bod, en een aantal projecten die door NSGK mogelijk zijn gemaakt.

Support Magazine is het niet eens met een aantal aspecten van ons werk. Waar de redactie vooral om moet ‘zuchten’ is het feit dat NSGK geen financiële steun geeft aan individuele kinderen en jongeren. Ook vindt het magazine het vreemd dat we de helft van de aanvragen afwijzen, ondanks ons eigen vermogen. Verder blijkt het voor de redactie van Support Magazine te ‘schuren’ dat NSGK steun geeft aan het magazine Lotje&co voor gezinnen met een gehandicapt kind, en dat er ‘geen mensen in een rolstoel’ werken bij NSGK.

Vanzelfsprekend heeft NSGK al deze punten toegelicht aan de redactie. Bijvoorbeeld dat we alleen steun geven aan projecten voor meerdere kinderen en jongeren met een handicap, omdat we zo met ons geld een groter effect bereiken dan met individuele steun. Dat ons vermogen voor een klein deel dient als buffer en voor een groot deel bestemd is voor onze projecten. Dat NSGK een actief beleid heeft om mensen met een handicap in dienst te nemen, waardoor er drie mensen met een lichamelijke beperking bij NSGK werken en er geregeld stagiairs met een handicap werkervaring bij ons opdoen. En dat we een groot deel van onze aanvragen afwijzen omdat deze niet voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen; wij werken met geld van donateurs en we hechten eraan dat dat goed wordt besteed..

Verder staan er een aantal onjuistheden in het artikel, zoals het bedrag dat Support Magazine noemt als het gemiddelde salaris bij NSGK. Ook de bewering dat onze fondsenwervingskosten rond de 25% zouden liggen klopt niet. De werkelijke cijfers zijn substantieel lager, zoals iedereen zelf kan constateren in ons jaarverslag op deze website.

NSGK staat open voor kritiek, maar we vinden het jammer als die onjuist of onterecht is. Lezers die vragen hebben naar aanleiding van het artikel in Support Magazine, kunnen ons dan ook altijd bellen of mailen voor een toelichting.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij