Menu overslaan

NSGK neemt na 13 jaar afscheid van medewerkster Ellen de Ruiter

10 januari 2013 -

Na 13 jaar moeten wij helaas afscheid nemen van onze collega Ellen de Ruiter. Werkzaam op de afdeling Handicap & Samenleving heeft zij, eerst als projectmedewerkster en later als coordinator en manager van de afdeling, een zeer bepalende rol gespeeld in de visie en de koers van onze stichting. Wij vroegen haar naar de reden van haar vertrek.


Waarom besloot je na 13 jaar NSGK te verlaten?
4 jaar geleden begon ik bij NSGK met de organisatie van Festival 5D, een cultureel evenement dat toegankelijk moest zijn voor zowel mensen met als zonder handicap. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een succesvol evenement dat sinds 2011 als onafhankelijke stichting op eigen benen staat. Sinds de start van het evenement heeft Festival 5D mijn hart gestolen. Ik werkte er al een tijdje part-time als adjunct directeur. Maar onlangs onstond de ruimte om mij als zakelijk leider full-time voor het festival in te zetten.  

Voor mij was het in de jaren hiervoor ook nog te spannend om als ZZP-er aan de slag te gaan i.p.v. in loondienst, maar nu durfde ik die sprong wel aan. Ook al zegt iedereen tegen mij dat het wel heel dapper is…..

Hoe heb je je tijd bij NSGK ervaren?
Ik ben qua werk ‘groot geworden’ bij NSGK. NSGK heeft mij alle kansen geboden mijzelf te ontwikkelen en mijn draai te vinden in mijn werk. NSGK is in die dertien jaar een organisatie geworden die kinderen en jongeren met een handicap echt voorop stelt, die visie heeft en die daar naar handelt. Het was een voorrecht om voor zo’n organisatie te werken en bij te kunnen dragen daaraan!

Wat was/waren je hoogtepunten bij NSGK? Waar ben je het meest trots op?
Dit antwoord ligt voor de hand;  voor mij is festival 5D echt het hoogtepunt. Dat wij dit festival zelf hebben georganiseerd en dat het nu een zelfstandige organisatie is, waar mensen met een handicap werken, daar ben ik heel trots op. Ik ben ook trots op het beleid dat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Daar zit zoveel goed denkwerk en een goede visie, een goede basis, onder. Dat staat echt ergens voor. Verder ben ik trots op de organisatie als geheel. Het is een bijzondere organisatie, met betrokken mensen die echt iets goeds willen neerzetten. Ook dat is iets om trots op te mogen zijn.

Kan je iets zeggen over de belangrijkste ontwikkelingen in de sector die je tijdens je loopbaan bij NSGK hebt meegemaakt?
De groei van particuliere initiatieven. Toen ik dertien jaar geleden bij NSGK begon was dat er bijna niet. Bijna alle aanvragen kwamen vanuit scholen en instellingen. Dat is een sterke ontwikkeling. En met de huidige bezuinigingen staan die onder druk. Maar er zijn nog altijd heel veel goede voorbeelden en nieuwe initiatieven.

Wat zou je je opvolger mee willen geven?
Kijk naar wat er wel kan. Hou 'samen leven' voor ogen. Denk inclusief, ook in de eigen organisatie. En ook belangrijk: van richtlijnen en beleid kan ook altijd afgeweken worden! Wees niet te rechtlijnig.

Waar kijk je naar uit in je nieuwe baan/wat hoop je te bereiken? 
Het mooiste bij 5D vind ik dat we proberen jongeren met een beperking wat mee te geven qua werk (in de culturele sector of daarbuiten). Ze een basis te geven voor ander werk en voor hun verdere carrière. Om met hen samen te mogen werken, daar kijk ik het meest naar uit. Als we daar echt wat zouden kunnen bereiken, dat zou ik het allermooist vinden.

Ellen, we zullen je enthousiasme, inspiratie en kennis erg missen en wensen je veel succes in je nieuwe baan bij Festival 5D!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij