Menu overslaan

NSGK-project op conferentie Disability Studies

29 oktober 2013 - Wat is er leuker dan mooie resultaten delen met de wereld? Daarom presenteren we 1 november met plezier de resultaten van ons project ‘Focus op vriendschap’ op de Disability Studies International Confererence, georganiseerd door Disability Studies in Nederland en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In het project ‘Focus op vriendschap’ helpen we jongeren met autisme om vriendschappen te sluiten. Samen met scholen uit het speciaal onderwijs bekijken we hoe het probleem van eenzaamheid onder deze jongeren het beste kan worden aangepakt. Bijvoorbeeld met behulp van dialooggesprekken waarin jongeren met autisme bewust worden van het belang en plezier van sociale relaties en hun eigen rol daarin. Diverse scholen zijn inmiddels met deze methode aan de slag, met veel positieve reacties van docenten én leerlingen.

Projectleider Gigi Dingler presenteert 1 november het project aan de congresbezoekers uit de wereld van zorg en handicaps. Op 2 november kunnen de bezoekers de dialoog-methode zelf ervaren in een door Gigi Dingler geleid dialooggesprek.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij