Menu overslaan

NSGK Project 'Samen Spelen' levert eerste toegankelijke speeltuin op.

20 juni 2011 - Speeltuin Moby Dick in Beverwijk was moeilijk toegankelijk voor kinderen met een handicap. Dat was vorig jaar het oordeel van de Speeltuinbende, het NSGK- kindertestteam van kinderen met én zonder handicap. Moby Dick ging met de uitslag van de test aan de slag, met een ingrijpende verbouwing tot gevolg. Op zaterdag 18 juni opende de speeltuin voor het eerst haar gerenoveerde deuren. En wat vond de Speeltuinbende ervan?

De kinderen van de Speeltuinbende bekeken de gerenoveerde speeltuin met een kritische blik. Lotte (11 jaar) is spastisch en kan daardoor alleen lopen met een rollator. Lotte was dolblij dat Moby Dick een verhard pad had aangelegd, waardoor ze zich nu als een speer door de hele speeltuin kon bewegen. En de 4 jarige Luna vermaakte zich zichtbaar in de zandbak, die speciaal toegankelijk is gemaakt voor kinderen in een rolstoel. Ook Sander, die sinds zijn geboorte blind is, was dankbaar voor de vele leuningen die de speeltuin bij de  speeltoestellen had aangebracht, zodat hij zich makkelijker kon bewegen. Het oordeel van de Speeltuinbende was dan ook unaniem. In deze speeltuin kunnen kinderen met én zonder handicap GOED samen spelen.

Moby Dick
“Moby Dick was een leuke, maar traditionele buurtspeeltuin”, vertelt secretaris Margot Reesink. “Maar gehandicapte kinderen konden er niet goed terecht. Totdat we in aanraking kwamen met de Speeltuinbende. Dankzij NSGK en de Speeltuinbende hebben we echt richting kunnen geven aan de renovatie.  We hopen dat we nu meer kinderen met een beperking in onze speeltuin gaan zien. Ons nieuwe motto is immers: Moby Dick = álle kinderen spelen!”

Inspiratie
Veel speeltuinen in Nederland zijn niet toegankelijk voor kinderen met een handicap. Met behulp van de Speeltuinbende wil NSGK daar verandering in brengen. Om speeltuinen op weg te helpen heeft NSGK een speciale website opgericht vol tips en informatie over toegankelijk Samen Spelen, www.speeltuinbende.nl

Samen Spelen
De Speeltuinbende is een onderdeel van het driejarige project ‘Samen Spelen’, een initiatief van ‘NSGK voor het gehandicapte kind’. Samen met NUSO, de koepel voor speeltuinverenigingen, wil NSGK speeltuinen in heel Nederland toegankelijk krijgen. Het doel is dat in 2012 ten minste 25 speeltuinen zo zijn aangepast dat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen.

Meer weten over de Speeltuinbende en het project Samen Spelen van NSGK? Kijk dan op www.speeltuinbende.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij