Menu overslaan

NSGK start landelijke campagne Samen Spelen

27 mei 2010 -

NSGK vindt dat kinderen met een handicap het recht hebben om in hun buurt veilig buiten te kunnen spelen, samen met andere kinderen. Buitenspelen gaat voor veel kinderen met een beperking echter niet vanzelf. Vaak zijn hun mogelijkheden beperkt doordat ze niet overal, met bijvoorbeeld een rolstoel of driewielerfiets, kunnen komen. Terwijl buitenspelen juist voor hen zo belangrijk is; zo kunnen ze ontdekken wat ze ondanks hun beperking wél kunnen en ontmoeten ze vriendjes en vriendinnetjes. Samen met NUSO, de koepel voor speeltuinverenigingen, is NSGK de 3-jarige campagne Samen Spelen begonnen om speeltuinen in heel Nederland toegankelijk te krijgen.

Speeltuinbende

Op 19 juni zal de speeltuinbende, een kindertestteam van kinderen met én zonder handicap, voor het eerst op pad gaan om speeltuinen door het hele land te testen op (on)toegankelijkheid. De kinderen onderwerpen de speeltuinen aan een strenge keuring; kan ik de speeltuin inkomen, hoe zit het met de toiletten, welke toestellen kan ik wel/niet bespelen met mijn handicap en wat is er nodig om dit te veranderen? Vervolgens formuleren zij een aanbeveling hoe de betreffende speeltuin voor alle kinderen bespeelbaar kan worden gemaakt.

Renovatie

Naast het inzichtelijk maken van het probleem wil NSGK ook de middelen en de kennis aanreiken om er iets aan te doen. Met financiële ondersteuning en intensieve begeleiding zal NSGK de speeltuinverenigingen bijstaan in de renovatie van hun speelplaats. Het doel is om in 2012 ten minste 25 speeltuinen zodanig aangepast te hebben dat kinderen met en zonder handicap optimaal en in hun directe woonomgeving met elkaar kunnen spelen.

Inspiratieplatform

Onderdeel van de campagne is het ontwikkelen van een inspiratieplatform. Het inspiratieplatform is een website die speeltuinverenigingen, gemeentes en speeltuinontwerpers moet inspireren actief aan de slag te gaan om samen spelen in speeltuinen mogelijk te maken. Op de website worden onder andere voorbeelden gegeven van toegankelijke speeltuinen en worden de ervaringen van verschillende deskundigen bij elkaar gebracht. Zo ontstaat een bron van kennis- en informatie om samen te kunnen bouwen aan speeltuinen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Samenspeeltoestel

Als onderdeel van de campagne laat NSGK ook een speciaal speeltoestel ontwikkelen dat kinderen met én zonder handicap uitdaagt om samen te spelen. Ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum zal NSGK alle gerenoveerde speelplaatsen een samenspeeltoestel aanbieden.

Samen met u willen we ervoor zorgen dat alle speeltuinen in Nederland toegankelijk worden gemaakt zodat kinderen- met en zonder handicap- samen kunnen spelen. Helpt u NSGK om de campagne Samen Spelen tot een succes te maken? Klik dan hier om donateur te worden van NSGK.


[[Samen Spelen;634104872439882590]]

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij