Menu overslaan

Onderzoek NSGK en Revalidatiefonds naar behoeften Wajongers afgerond

2 december 2010 - NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds ervaren dat het lastig is om projecten of activiteiten te organiseren die jongeren met een handicap ondersteunen bij het vinden of behouden van een baan.  Daarom hebben beide organisaties onderzoek verricht naar factoren die van invloed zijn op het welslagen van projecten gericht op toeleiding naar en begeleiding op het werk van jongeren met een handicap. 

Wajongeren uiten regelmatig de wens om meer op de arbeidsmarkt te participeren, maar een groot deel slaagt daar (nog) niet in. Anderzijds blijkt het voor projecten die zich richten op arbeidsparticipatie voor deze jongeren moeilijk om de doelgroep te bereiken en aan te trekken. Het onderzoek van NSGK, in samenwerking met het Revalidatiefonds, heeft dan ook als doel om criteria te bepalen waarmee zij projectaanvragen kunnen beoordelen en aanvragende organisaties kunnen coachen. 

Het onderzoek richt zich op jongeren (18 t/m 30 jaar) met een handicap die de verstandelijke en sociale vermogens en motivatie hebben om op de reguliere arbeidsmarkt te participeren. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend. Lees hier het volledige rapport.

Helpt u mee om meer jongeren met een handicap aan het werk te helpen? Dat kan door nu een online donatie te doen.


CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij