Menu overslaan

Onderzoek: rol van ouders bij zelfstandigheid gehandicapt kind

21 oktober 2010 - NSGK is een onderzoek gestart naar de rol van ouders bij de ontwikkeling van hun gehandicapte kind richting economische zelfstandigheid. Hoe zal mijn kind later in zijn onderhoud kunnen voorzien? Hoe zelfstandig zal het kunnen leven? NSGK onderzoekt welke invloed ouders hier zelf op kunnen uitoefenen.

Voor de meeste ouders is de weg naar economische zelfstandigheid van hun kind redelijk vanzelfsprekend: kinderen volgen basisonderwijs, vervolgonderwijs, doen vakantiewerk, lopen stage en gaan aan het werk. Zo bouwen ze een zelfstandig bestaan op. Maar voor jongeren met een handicap is die weg een stuk lastiger, zij krijgen te maken met allerlei hindernissen door hun eigen beperking of door drempels in de maatschappij. In hoeverre kunnen ouders hun zelfstandigheid bevorderen? En welke belemmeringen ondervinden zij hierbij?

NSGK begon met een literatuuronderzoek naar deze vragen, uitgevoerd door advies- en managmentbureau BMC. Hieruit blijkt dat de rol van ouders belangrijk en complex is. Zo hebben ouders soms de neiging om hun kind meer te beschermen als het een handicap heeft. Ook zijn ze voorzichtiger en hebben ze lagere verwachtingen dan ouders van een niet-gehandicapt kind. Dit kan gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind.

Ook moeten ouders veel belangrijke keuzes maken voor hun kind. Kan het naar regulier onderwijs of liever speciaal onderwijs, welke dagbesteding is passend, kan mijn kind betaald werk doen of heeft het een veiliger omgeving nodig? Kan het zelfstandig wonen of begeleid wonen of heeft het continu zorg nodig? Ouders hebben veel informatie nodig om de juiste keuzes te kunnen maken; die informatie is maar beperkt beschikbaar. Ook cruciaal is een goede samenwerking tussen de ouders en de zorgorganisaties, en tussen de zorgorganisaties onderling.

Tot slot is de sociaal-economische situatie van gezinnen met een gehandicapt kind vaak niet optimaal. Ouders van gehandicapte kinderen hebben gemiddeld een lager inkomen, minder scholing en meer problemen met werk of huisvesting. Dit is een moeilijkere uitgangspositie om het kind te begeleiden naar een zelfstandig leven.

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden (PDF, 140 kB)

NSGK zal nu de resultaten van het literatuuronderzoek voorleggen aan ouders van kinderen met een handicap. NSGK wil de resultaten toetsen aan hun ervaringen en inventariseren welke steun zij nodig hebben bij de begeleiding van hun kind naar zelfstandigheid.

Klik hier voor meer informatie over de eerste bijeenkomst met ouders

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij