Menu overslaan

Oproep voor projectpartners: Collecteer mee en investeer 50% van de opbrengst in uw eigen project!

17 augustus 2011 - Net als vorig jaar kunnen projectpartners, die in het verleden een financiële bijdrage van NSGK hebben ontvangen, meedoen met de NSGK collecte in november. NSGK biedt de projecten een interessante tegenpresentatie. Van hun collecteopbrengst mogen zij 50% besteden aan hun eigen project voor kinderen en jongeren met een handicap.

Inmiddels hebben zich voor de collecteweek van 14 t/m 19 november 2011 al 45 projecten met circa 355 vrijwilligers aangemeld. Wilt u met uw project collecteren voor NSGK? U kunt zich nog opgeven tot en met 1 september.  Bel of mail voor meer informatie Eveline van der Lugt: 020-6791200 of evanderlugt@nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij