Menu overslaan

Prilkkelarme schoolagenda voor kinderen met een handicap

22 september 2011 - NSGK heeft Stichting Doe Maar Zo! een subsidie van €15.000,00 toegekend voor het ontwikkelen en uitgeven van een prikkelarme schoolagenda.

De subsidie stelt de stichting in staat om de komende twee schooljaren een speciale agenda op de markt te brengen voor leerlingen met ernstige taal-, spraak- en leerproblemen. Deze kinderen kunnen door hun handicaps niet of nauwelijks lezen en daarom geen gebruik maken van een gewone schoolagenda. De prikkelarme agenda, die in het schooljaar 2009-2010 voor het eerst werd uitgegeven, helpt hen bij het plannen en stimuleert hun tijdsbesef.

“Veel scholieren hebben moeite met het krijgen van overzicht en het plannen van de dag”, vertelt Gerlinde Nendels van Doe Maar Zo! “Normaal is een agenda een ideaal hulpmiddel om afspraken te onthouden. Maar een gewone schoolagenda is voor veel leerlingen veel te druk vormgegeven. Als je dan ook nog een leeshandicap hebt is het vreselijk lastig om een beetje structuur aan te brengen in je leven. Je bent eigenlijk altijd afhankelijk van anderen om je eraan te herinneren wat er op de planning staat.”

De vormgeving van de schoolagenda oogt volwassen en geeft de gebruikers het gevoel dat ze erbij horen. Omdat de agenda inmiddels ook gebruikt wordt door scholieren zonder taal-, spraak- of ontwikkelingsachterstand is hij vanaf heden ook zonder pictogramstickers leverbaar, zodat iedereen een exemplaar naar behoefte kan kiezen. Stichting Doe Maar Zo! streeft ernaar om de agenda in de toekomst kostendekkend te produceren.

Meer info? www.doemaarzo.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij