Menu overslaan

Publicatie Brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...'

10 maart 2010 - Het Landelijk Steunpunt Wonen heeft afgelopen week een brochure uitgebracht met de titel ‘Gewoon wonen met beperkingen…een initiatief van drie kanten!’. De brochure moet ouders, gemeenten en woningcorporaties een handvat bieden bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.

Particuliere wooninitiatieven
Steeds meer ouders richten kleinschalige woonvormen op met zorg en begeleiding op maat: het particulier wooninitiatief. Zij vinden een leven in een grote instelling geen prettig vooruitzicht voor hun gehandicapte kind en willen zelf de regie houden over het wonen, de zorgverlening en de begeleiding. Kenmerkend bij deze wooninitiatieven  zijn de hoge kwaliteit van leven en de ruimte die bewoners hebbenom de regie over huneigen leven te voeren. Anno 2010 zijn ruim 200 wooninitiatieven gerealiseerd en meer dan 100 zijn in oprichting.

Brochure
Particuliere wooninitiatieven zijn een bijzonder voorbeeld van vraaggestuurd wonen, waarbij zorg en begeleiding voor de bewoners bij derden wordt ingekocht. Dit in tegenstelling tot kleinschalige woonvormen die door een instelling worden opgezet. Het gaat om een vrij nieuwe ontwikkeling, waarvoor geen blauwdruk van één bepaald woonconcept voor handen is. Wooninitiatieven zijn maatwerk. In de brochure staan ‘Aanraders’ beschreven. Opgedane kennis en ervaringen van initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties zijn opgetekend. Hiermee vormt de brochure een handvat voor goede samenwerking tussen de betrokken partijen van een nieuwe wooninitiatief voor mensen met een beperking. Dit was nog niet voorhanden.

Landelijk Steunpunt Wonen
Het Landelijk Steunpunt Wonen schreef de brochure en is het resultaat van het gelijknamige project ‘Gewoon wonen met beperkingen…een initiatief van drie kanten!’. Het Landelijk steunpunt wonen werd in 2006 op initiatief van NSGK opgericht om bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief te ondersteunen.

Naar de website van Landelijk Steunpunt Wonen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij