Menu overslaan

Publicatie rapport 'Beeldvorming over mensen met een handicap op scholen in NL'.

28 april 2011 - In 2010 heeft Joke Visser in opdracht van NSGK een onderzoek uitgevoerd naar beeldvorming over mensen met een handicap op scholen in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Op welke wijze wordt er in het onderwijsprogramma van scholen aandacht besteed aan ‘leven’ met een beperking’ en de beeldvorming van mensen met een handicap?

Het onderzoek is gehouden onder 61 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in verschillende steden in Nederland. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn bekend. Download hier het rapport.

N.a.v. het rapport zijn ook richtlijnen verschenen.
Download hier ‘Handvatten voor voorlichting binnen het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs’.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij