Menu overslaan

Publicatie rapport 'natuurlijk toegankelijk spelen'.

25 januari 2010 -

 


Bureau Fonkel heeft, mede dankzij een bijdrage van NSGK, richtlijnen ontwikkeld voor de toegankelijkheid van natuurspeeltuinen voor kinderen met een fysieke beperking.

Ieder kind, met of zonder handicap, moet buiten kunnen spelen en de natuur kunnen beleven. Richtlijnen voor hoe natuurlijke speeltuinen zo kunnen worden ingericht dat ze ook bespeelbaar zijn voor kinderen met een fysieke beperking zijn echter niet afdoende voor handen. Initiatiefneemster Anke Wijnja zocht naar een antwoord op deze vraag. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Natuurlijk toegankelijk spelen’.

Download hier het rapport. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij