Menu overslaan

Recordopbrengst collecte voor gehandicapte kind

1 februari 2010 -

Collectanten van NSGK voor het gehandicapte kind hebben 592.000 euro ingezameld. Dat blijkt nu de laatste bussen zijn geteld. Bijna achtduizend vrijwilligers gingen in november 2009 langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. Zij haalden een ton meer op dan het jaar ervoor, een prachtige prestatie.

Bedankt
NSGK is erg blij met het resultaat. Directeur Ingrid Tuinenburg: "Wat geweldig dat de opbrengst groeit terwijl veel mensen het in deze tijd iets zuiniger aan moeten doen. Het laat zien dat zowel donateurs als vrijwilligers het belang van ons werk voor kinderen met een handicap onderschrijven en dat is voor ons een enorme stimulans. Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!"

Gewoon kind zijn

Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen met een handicap. Zij willen graag gewoon meedoen, net als hun leeftijdgenootjes. Daarvoor zijn vaak veel extra aanpassingen, zorg en begeleiding nodig. NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking gewoon kind kunnen zijn.

Vrijwilligers welkom

NSGK ontvangt geen subsidie en kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de stichting nog vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen met de collecte voor het gehandicapte kind kan zich aanmelden via www.nsgk.nl of telefoonnummer 020-6791200. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat garant staat voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij