Menu overslaan

Recordopbrengst NSGK-collecte: 700.000 euro

20 januari 2012 - Collectanten van NSGK hebben ruim 700.000 euro ingezameld. Dat blijkt nu de laatste bussen zijn geteld. Meer dan 8.000 vrijwilligers gingen in november 2011 langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. Zij haalden ruim een halve ton meer op dan het jaar ervoor, een prachtige prestatie.

Bedankt
NSGK is erg blij met het resultaat. Directeur Ingrid Tuinenburg: "Het is geweldig dat de opbrengst groeit terwijl veel mensen minder te besteden hebben. Het laat zien dat donateurs en vrijwilligers het belang van ons werk voor kinderen met een handicap onderschrijven en dat is voor ons een enorme stimulans. Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!"

Gewoon kind zijn
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap, zodat zij volwaardig kunnen leven en gewoon kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. NSGK helpt hen met aangepaste vakanties, toegankelijke speelplaatsen, kleinschalige woonvormen, dagbesteding, en nog veel meer. Zodat ze met hun beperking gewoon kind kunnen zijn.

Vrijwilligers welkom
NSGK ontvangt geen subsidie en kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de stichting nog vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen met de collecte voor kinderen met een handicap kan zich aanmelden via deze website of telefoonnummer 020-6791200. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat garant staat voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

Klik hier voor een overzicht van de gemeenten waar NSGK-vrijwilligers hebben gecollecteerd en het bedrag dat per gemeente is ingezameld

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij