Menu overslaan

Samen Sporten gaat regionaal!

3 november 2014 - Jongeren met een handicap sporten veel minder dan leeftijdsgenoten zonder beperking. Dat moet veranderen, vindt NSGK. Om te bevorderen dat jongeren met en zonder beperking meer samen sporten, is NSGK, samen met NOC*NSF, het project Samen Sporten gestart. Na een landelijke pilot gaat het project binnenkort  regionaal van start.

Een kernteam van jongeren met en zonder beperking gaat op diverse locaties in het land sportbendes trainen. De regio’s Heerenveen, Arnhem, Roermond, Oosterhout (NB), Rotterdam en Amsterdam, zijn druk met het werven van Sportbendeleden en het benaderen van sportverenigingen. De Sportbendeleden (jongeren van 10 tot 25 jaar, met en zonder beperkingen) krijgen een training aangeboden door NSGK en NOC*NSF, waarna ze met de Sportbendeleider vanuit de regio verschillende sportverenigingen gaan bezoeken.

In deze lokale bendes zitten jongeren die nog geen aansluiting hebben gevonden bij een sportclub. De bendeleden beslissen zélf welke sport ze willen gaan doen en nemen contact op met een vereniging in de wijk. Met elkaar zorgen ze vervolgens dat de sport én de sporters (met en zonder beperking) geïntegreerd worden in de vereniging. 

Uiteindelijk willen we in de toekomst zoveel mogelijk sportverenigingen bezoeken en inspireren, om Samen Sporten binnen een vereniging mogelijk te maken. Om deze verenigingen te inspireren hebben we een stappenplan ontwikkeld waar in acht stappen, Samen Sporten gerealiseerd kan worden. Bekijk het stappenplan.

Woon je in een van bovengenoemde regio's en wil jij ook deel uit maken van de Sportbende? Stuur dan een mail naar gehandicaptensport@nocnsf.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij