Menu overslaan

Serviceclub op de bres voor NSGK

5 september 2013 -
NSGK heeft een mooie gift ontvangen van Kiwanis Horst aan de Maas van € 15.000,-. Het bedrag, dat door NSGK verdubbeld zal worden, zal gaan naar stichting de Naobere, voor de realisatie van een bijzondere kweek-en belevingskas.

Stichting de Naobere is een initiatief van de familie van der Logt.  De stichting biedt zinvolle logeer-en dagbesteding voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijk en/of meervoudige beperking. De familie droomt er al lange tijd van om haar dagbestedingsactiviteiten uit te breiden met een kweekkas. Naast het telen van groente en fruit moet de kas ook vooral een belevingskas worden waar de zintuigen van de clienten volop geprikkeld worden, maar waar ze ook tot rust kunnen komen. Dankzij de mooie gift van Kiwanis Horst aan de Maas, en de verdubbeling van NSGK, kan de familie nu  stoppen met dromen en starten met bouwen!

NSGK en Serviceclubs
NSGK is partner van het platform ‘Serviceclubs in Nederland’ (SIN). Serviceclubs die geld ophalen voor kinderen en jongeren met een handicap kunnen hun opbrengst door NSGK laten verdubbelen. Klik hier voor meer informatie.

Overweegt uw serviceclub iets te doen voor kinderen en jongeren met een handicap? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Atie Kok, 020-6791200 of akok@nsgk.nl of direct het aanvraagformulier downloaden.


CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij