Menu overslaan

Speeddaten voor kleinschalige woonvorm een groot succes

8 november 2010 - Ouders die een kleinschalige woonvorm oprichten voor hun gehandicapte kind, konden 6 november komen 'speeddaten' met NSGK voor financiële steun. NSGK geeft steun aan wooninitiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap. Normaal gesproken gaat dat via een aanvraagprocedure, maar tijdens de Landelijke Wooninitiatieven Dag konden initiatiefnemers ter plekke een aanvraag indienen, en hoorden zij meteen of deze werd gehonoreerd. Uiteindelijk kende NSGK in 2 uur tijd aan 15 wooninitiatieven een bijdrage toe van in totaal 57.375 euro.

Steun voor woonprojecten
NSGK geeft onder andere financiële steun in de vorm van een startbijdrage, om tegemoet te komen in de aanloopkosten van de organiserende ouders (vast bedrag van 2.500 euro). Verder helpt de stichting bij het inhuren van externe expertise, bijvoorbeeld voor hulp bij samenwerking tussen initiatiefnemers en derden of voor juridisch, finiancieel of bouwkundig advies. Ook bestaande woonvormen kunnen een bijdrage aanvragen, bijvoorbeeld voor een kennismakingsactiviteit in de buurt (maximaal 1000 euro) of voor het aangaan van langdurige contacten en samenwerkingsrelaties in de samenleving (maximaal 5000 euro). Want NSGK vindt het belangrijk dat de bewoners deel uitmaken van de maatschappij.

Belangstelling
Uit de grote belangstelling op 6 november blijkt dat het speeddaten voldoet aan een behoefte van ouders. NSGK overweegt dan ook om de actie in de toekomst voort te zetten.

Heeft u een projectplan voor een particulier wooninitiatief en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hildegard Oet van NSGK: hoet@nsgk.nl of 020-6791200.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij