Menu overslaan

Speeltuinbende presenteert de Speeltuinbendewijzer

21 februari 2013 - NSGK-directeur Ingrid Tuinenburg lanceerde begin februari bij speeltuin Badhoevedorp de Speeltuinbendewijzer. In deze wijzer laat de Speeltuinbende zien waar gehandicapte kinderen in een speeltuin tegenaan lopen. De bende geeft tips over hoe je de toegankelijkheid van een speeltuin kunt verbeteren. De Speeltuinbende bestaat uit kinderen met én zonder handicap en heeft de afgelopen jaren vele speelplekken getest op (on)toegankelijkheid. De wijzer is makkelijk via smartphone, tablet en computer te lezen.

De afgelopen jaren testte de Speeltuinbende tientallen speelplekken in heel Nederland. In deze wijzer zetten we de belangrijkste, praktische tips om speeltuinen toegankelijk te maken op een rij. Met deze wijzer zie je door de ogen van een gehandicapt kind welke belemmeringen een speeltuin soms heeft en hoe dit praktisch te voorkomen is.

Zelf aan de slag
Veel speeltuinen in Nederland zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een handicap. NSGK wil daar wat aan doen, want ook kinderen met een handicap willen met hun leeftijdgenoten kunnen samenspelen. Daarom heeft NSGK de Speeltuinbende opgericht, een kindertestteam van kinderen met en zonder handicap.

Speeltuinen en andere organisaties die zelf hun toegankelijkheid willen verbeteren, hoeven niet op de Speeltuinbende te wachten. Op de website vinden ze tips en informatie waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Samen Spelen
De Speeltuinbendewijzer is onderdeel van het project ‘Samen Spelen’, een initiatief van NSGK. Samen met NUSO, de koepel voor speeltuinverenigingen, wil NSGK speeltuinen in heel Nederland toegankelijk krijgen. Het doel is dat in 2013 ten minste 25 speeltuinen zo zijn aangepast dat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen. Deze speeltuinen zijn herkenbaar aan het groene ‘goedgekeurd’ bord van de Speeltuinbende.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij