Menu overslaan

Stichting Zelo wint prijsvraag NSGK

27 maart 2012 - Hoe komen gehandicapte jongeren in een woongroep blijvend in contact met hun omgeving? Dat was de inzet van een prijsvraag die NSGK samen met het Landelijk Steunpunt Wonen heeft uitgeschreven. Winnaar is Stichting Zelo, een kleinschalige woonvorm voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. De stichting ontvangt 5.000 euro om haar plan uit te voeren.

Veel ouders richten zelf een kleinschalige woonvorm op voor hun gehandicapte kinderen. Zij vinden een leven in een grote instelling geen prettig vooruitzicht voor hun kind en willen graag zelf de regie houden. In een kleinschalige woonvorm woont hun kind in een gewone wijk, zo zelfstandig mogelijk en met zorg op maat. NSGK steunt deze ouders niet alleen maar stimuleert hen ook om hun kinderen in contact te laten komen met de buurt. Want pas als ze onderdeel uitmaken van de buurt, wonen ze echt midden in de maatschappij.

De pas opgerichte woongroep Zelo in Uden diende een tweeledig plan in om de kinderen in contact te laten komen met de buurt. Ten eerste gaan de kinderen activiteiten ondernemen met de basisschool in de wijk, daarnaast doen ze mee aan een buurtactiviteit binnen NL Doet. Zelo heeft dit plan verder uitgewerkt en is er voortvarend mee aan de slag gegaan. De jury was onder de indruk van de uitwerking van het plan. Ook prees de jury de manier waarop Zelo al vanaf het begin andere partijen had betrokken bij het plan. De prijs van 5.000 euro is 27 maart uitgereikt door NSGK-directeur Ingrid Tuinenburg.

NSGK geeft jaarlijks financiële steun aan tientallen kleinschalige woonvormen voor jongeren met een handicap. Ook heeft NSGK het Landelijk Steunpunt Wonen opgericht, dat ouders met raad en daad bijstaat bij het oprichten van zo’n woonvorm.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij