Menu overslaan

Tijd voor Max uitzending gemist

22 april 2013 - NSGK was te gast bij Tijd voor Max. Uitzending gemist? Kijk dan zondag 28 april om 08:30 op Nederland 1 naar de herhaling. Of via de website van Tijd voor Max!

Aan tafel wordt er onder andere gesproken over het project 'Samen Spelen'. NSGK vindt dat kinderen met en zonder handicap samen moeten kunnen spelen. Maar de meeste speeltuinen in Nederland zijn voor hen niet toegankelijk. Daarom passen we dit jaar 25 speeltuinen aan, zodat kinderen met en zonder handicap daar samen kunnen spelen. Dat doen we samen met onze Speeltuinbende. De Dierense Speeltuin laat zien wat er allemaal nodig is om samen te kunnen spelen!

Daarnaast is er aandacht voor het werk van Stichting Mees. Stichting Mees biedt 5 dagen in de week ontwikkelingsgerichte dagopvang van 08:30 tot 17:00 uur. Ieder kind krijgt een persoonlijk (ontwikkelings) plan. De inhoud van dit plan wordt bepaald door de individuele hulpvraag en de nieuwe ontdekte mogelijkheden en wordt dus continu aangepast en bijgesteld. Zo wordt er voortdurend gezocht naar mogelijkheden van het kind om deze vervolgens te ontplooien door de ontwikkeling op gang te brengen en verder uit te bouwen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij